Reserva d'Espais
Facultat de Medicina, UD de l'Hospital de Sant Pau


Normativa d'utilització i reserva dels espais de la Unitat Docent

1. Tot el personal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de l'Hospital Universitari "de la Santa Creu i Sant Pau (UD Sant PAU) pot utilitzar els espais de la Unitat Docent i del material audiovisual d'acord amb aquesta normativa.
2. Abans de fer una reserva, us podeu informar de la disponibilitat a la següent pàgina web http://tolkien.uab.cat/reservesspau . La reserva no es considerarà formalitzada fins que es faci per escrit.
3. Qualsevol reserva cal fer-la per escrit mitjançant el següent enllaç.
4. Tan aviat com sigui possible us farem arribar també per escrit la conformitat de la reserva. Per poder tractar de qualsevol problema relacionat amb la reserva, és important que disposeu d'aquesta conformitat. Per tant, en cas de no rebre-la, demaneu-la.
5. La finalitat de la Sala de Graus és que en ella es faci la lectura de tesis doctorals, obtenció de la su-ficiència investigadora i concursos de professorat. Per aquest motiu no es reservarà per altres tipus d'activitat.
6. Tot i que s'intentarà respectar la reserva tal i com ha estat confirmada, en cas de necessitat i per atendre les activitats acadèmiques, les reserves poden ser traslladades a un altre espai.
7. L'horari de les activitats és de 8 a 20 hores de setembre a juny, i de 8 a 14 hores al juliol i l'agost. No s'admetran reserves en els dies sense activitat docent: períodes de vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu) i ponts oficials de la UAB.
8. S'haurà de pagar taxes per lloguer d'espais en els casos següents:
a) Quan l'activitat estigui adreçada totalment o parcial a alumnes que no estiguin matriculats a cap curs de la UAB.
b) Quan l'activitat estigui adreçada totalment o parcial a alumnes que no formin part de la plan-tilla de la Unitat Docent de Sant Pau.
c) Quan la institució organitzadora sigui aliena a la UAB i a la Unitat Docent de Sant Pau.
d) Quan l'alumne faci un pagament per l'activitat que no sigui la matrícula de la UAB.
9. Estaran exemptes del pagament de taxes les activitats docents de la UAB, com són la lectura de tesis, l'examen de suficiència investigadora, els cursos de doctorat i els mestratges. També estarà exempta del pagament de taxes la formació continuada al personal de la Unitat Docent de Sant Pau
10. Les taxes són les establertes per la UAB.

Sol·licitant: nom:  cognoms:  (*)
Departament: (*)
Telèfon: (*)
Correu electrònic: (*)
Tipus d'acte: (*)
Títol del curs: (*)
Els dies: (*)
Amb horari de: (*)
Amb capacitat per a: persones (*)
Necessita:
Videoprojector i PC: Proj. Diapositives:
Vídeo VHS:  Retroproj. Transparències:
Observacions:

(*) Camps obligatoris

Condicions
Aquesta reserva queda supeditada a les necessitats de servei de la unitat docent
Rebreu un correu electrònic confirmant la reserva i indicant l'espai
No està permès moure el mobiliari de l'espai
No està permès menjar ni beure als espais de la unitat docent (catèrings, cafès, etc)
Per a qualsevol incidència dirigiu-vos a la gestió acadèmica de la unitat docent o truqueu al 93 456 19 00
Unitat Docent de Sant Pau - Facultat de Medicina
Av. Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona
Tel: 93 456 19 00
Fax: 93 347 81 60
Correu Electrònic ud.hospital.spau@uab.es